Обновено: вторник, 13 февруари 2018 15:31

Предварителни изпити

Всяка година УНСС организира предварителни и редовни кандидатстудентски изпити.

На предварителни кандидатстудентски изпити могат да се явят както кандидати, завършили средно образование предходни години, така и завършващи през 2018 г. Предварителните и редовните конкурсни изпити се организират по едни и същи програми.

Кандидат-студентите, явили се на предварителните изпити, имат право да се явят и на редовните конкурсни изпити на хартиен носител през м. юли. При образуването на състезателния бал се взема по-високата оценка, независимо на коя изпитна сесия е получена.

С резултатите от предварителните изпити кандидат-студентите участват в класирането, само ако отговарят на условието за кандидатстване и подадат документи в определените срокове. 

ГРАФИК

за провеждане на eлектронни единни приемни изпити (ЕлЕПИ) и електронен тест по чужд език (ЕлТЧЕ) за учебната 2018/2019 г.

№ на сесия

Прием на документи

Изпитна сесия

1

от 23 октомври до 16 ноември 2017 г.

от 20 ноември до 24 ноември 2017 г.

2

от 20 ноември до 6 декември 2017 г.

от 11 декември до 15 декември 2017 г.

3

от 11 декември 2017 г. до 4 януари 2018 г.

от 8 януари до 12 януари 2018 г.

4

от 8 януари до 8 февруари 2018 г.

от 12 февруари до 16 февруари 2018 г.

5

от 12 февруари до 8 март 2018 г.

от 12 март до 16 март 2018 г.

6

от 12 март до 12 април 2018 г.

от 16 април до 20 април 2018 г.

7

от 16 април до 10 май 2018 г.

от 14 май до 18 май 2018 г.

8

от 14 май до 7 юни 2018 г.

от 11 юни до 15 юни 2018 г.


Единен приемен изпит на хартиен носител (ЕПИ) и ТЧЕ:

Първа предварителна хартиена сесия

подаване на регистрационни карти: от 5 февруари до 7 март 2018 г.

Изпит Дата Начален час
Български език и литература 11 март (неделя) 9 ч.
География на България 11 март (неделя) 14 ч.
Математика 18 март (неделя) 9 ч.
История на България 18 март (неделя) 9 ч.
Английски, немски, френски, испански и руски език 25 март (неделя) 14 ч.

Втора предварителна хартиена сесия

подаване на регистрационни карти: от 12 март до 11 април 2018 г.

Изпит Дата Начален час
Български език и литература 15 април (неделя) 9 ч.
География на България 15 април (неделя) 14 ч.
Математика 22 април (неделя) 9 ч.
История на България 22 април (неделя) 9 ч.

 

Документи и такси за кандидатстване