Кога да кандидатствам? Срокове, изпити, класирания

 • Прием на документи за Първа предварителна хартиена сесия

  Начало: 05.02.2018

  Край: 07.03.2018

  Подробности:

    За подробности относно предварителните изпити, последвайте линка отдолу.

  Линк: Информация за предварителни изпити

 • Прием на документи за пета предварителна сесия ЕлЕПИ и ЕлТЧЕ за учебната 2018/2019 г.

  Начало: 12.02.2018

  Край: 8.3.2018 г. 16:30:00 ч.

  Подробности:

  За подробности относно предварителните изпити, последвайте линка отдолу.

  Линк: Информация за предварителни изпити

 • Прием на документи за Втора предварителна хартиена сесия

  Начало: 12.03.2018

  Край: 11.04.2018

  Подробности:

    За подробности относно предварителните изпити, последвайте линка отдолу.

  Линк: Информация за предварителни изпити

 • Прием на документи за шеста предварителна сесия ЕлЕПИ и ЕлТЧЕ за учебната 2018/2019 г.

  Начало: 12.03.2018

  Край: 12.4.2018 г. 16:00:00 ч.

  Подробности:

  За подробности относно предварителните изпити, последвайте линка отдолу.

  Линк: Информация за предварителни изпити

 • Прием на документи за седма предварителна сесия ЕлЕПИ и ЕлТЧЕ за учебната 2018/2019 г

  Начало: 16.04.2018

  Край: 10.5.2018 г. 16:30:00 ч.

  Подробности:

  За подробности относно предварителните изпити, последвайте линка отдолу.

  Линк: Информация за предварителни изпити

 • Прием на документи за осма предварителна сесия ЕлЕПИ и ЕлТЧЕ за учебната 2018/2019 г.

  Начало: 14.05.2018

  Край: 7.6.2018 г. 16:30:00 ч.

  Подробности:

  За подробности относно предварителните изпити, последвайте линка отдолу.

  Линк: Информация за предварителни изпити

Предварителни изпити Редовни изпити и класирания