Обновено: петък, 04 август 2017 12:50

Допълнителен прием за заемане на отделни незаети места

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ

за заемане на отделни незаети места по професионални направления

единен прием държавна поръчка и платено обучение

1. Условия за кандидатстване:

Желаещите да участват в допълнителния прием, трябва да отговарят на следните условия:

  • да притежават диплома за средно образование ;
  • да са положили конкурсен изпит в УНСС или аналогичен изпит в друго легитимно висше училище;
  • да имат оценка от държавен зрелостен изпит (матура) от 2008 г. и следващи години по български език и литература, математика, география и икономика, история и цивилизация и чужд  език (английски, френски, немски, испански или руски).

2. Документи за кандидатстване:

  • заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС);
  • оригинална диплома за завършено средно образование;
  • състезателна карта (по образец за УНСС);
  • документ за самоличност (лична карта) и ксерокопие от него;
  • документ за платена такса от 50 лв. (не важи за кандидатите положили кандидат-студентски изпит в УНСС).

3. Срокове:

 

7 август – 9 август  -  подаване на документи за допълнителния прием

11 август                   -  класиране

14 август – 15 август – записване на класираните