Бюра

Приемът на документи в бюрата (без ЦПД-УНСС, гр. София) приключва един ден по-рано от установения срок.