Прием на документи за Втора предварителна изпитна сесия на хартиен носител за учебната 2017/2018 г.

сряда, 07 декември 2016 13:24 / сряда, 07 декември 2016 13:26

Начало: понеделник, 06 март 2017

Край: сряда, 29 март 2017

Място: УНСС

Подробности:

Единен приемен изпит на хартиен носител (ЕПИ) - ВТОРА предварителна сесия
Срок за прием на документи от 6 март до 29 март 2017 г.
 
ЕПИ/ТЧЕ Дата на изпита Начален час
Български език и литература 2 април 2017 г. 9 ч.
Георгафия на България 2 април 2017 г. 14 ч.
Математика 9 април 2017 г. 9 ч.
История на България 9 април 2017 г. 14 ч.


Необходими документи