Прием на документи за Първа предварителна изпитна сесия на хартиен носител за учебната 2017/2018 г.

сряда, 07 декември 2016 13:22 / сряда, 07 декември 2016 13:27

Начало: понеделник, 06 февруари 2017

Край: вторник, 28 февруари 2017

Място: УНСС

Подробности:

Единен приемен изпит на хартиен носител (ЕПИ) и ТЧЕ - ПЪРВА предварителна сесия
Срок за прием на документи от 6 февруари до 28 февруари 2017 г.
 
ЕПИ/ТЧЕ Дата на изпита Начален час
Български език и литература 5 март 2017 г. 9 ч.
Георгафия на България 5 март 2017 г. 14 ч.
Математика 12 март 2017 г. 9 ч.
История на България 12 март 2017 г. 14 ч.
Английск, немски, френски, испански и руски език 19 март 2017 г. 14 ч.

Необходими документи