Често задавани въпроси

В категории: Изпити

Отговор:

За направление право трябва да положите два конкурсни изпита:
• ЕПИ със специална част - модул 3 Български език и литература и
• ЕПИ със специална част - модул 3 История;
Изпитът по български език и литература завършва с две оценки - едната от модул 1 + модул 3 - за кандидатстващите за професионално направление "Право" и другата - от модул 1 + модул 2 + модул 3 за всички останали направления/поднаправления.
Изпитът по история на България завършва с две оценки - едната от модул 3 за професионално направление "Право" и другата от модул 1 + модул 2 + модул 3 - за всички останали направления/поднаправления.
Страница: