Често задавани въпроси

В категории: Документи

Отговор:

Попълването и подаването на документи става лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от документите за кандидатстване.
Страница: